Aswin Techajareonvikul ; b.d. Lê Việt Ánh, h.đ. Huỳnh Thế Du
   
Dữ liệu biên mục
Techajareonvikul, Aswin
        Cải cách thuế rượu bia ở Thái Lan : những lợi ích và mục tiêu đối kháng = Liquor tax reform in Thailand : competing interests and objectives /  Aswin Techajareonvikul ; b.d. Lê Việt Ánh, h.đ. Huỳnh Thế Du. - 1e. - Tp. Hồ Chí Minh : Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2006
        48 tr. ; 30 cm.
        Photocopy
        
1. Thuế. 
I. Lê Việt Ánh. II. Huỳnh Thế Du.

Phân loại DDC : 336.2 T225-LiquT*

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0700098
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)