Aswin Techajareonvikul ; b.d. Lê Việt Ánh, h.đ. Huỳnh Thế Du
   
Dữ liệu biên mục
Leader00724nz a2200253n 4500
001FUV0000004879
041$aEng
041##$aVie
082$a336.2
090$a336.2 $bT225-LiquT*
1001#$aTechajareonvikul, Aswin
245##$aCải cách thuế rượu bia ở Thái Lan : $bnhững lợi ích và mục tiêu đối kháng = Liquor tax reform in Thailand : competing interests and objectives / $cAswin Techajareonvikul ; b.d. Lê Việt Ánh, h.đ. Huỳnh Thế Du
250$a1e
260##$aTp. Hồ Chí Minh : $bChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, $c2006
300$a48 tr. ; $c30 cm
500##$aPhotocopy
650#0$aThuế
700$aHuỳnh Thế Du
700$aLê Việt Ánh
999##$aSách
900 False
911 MN>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0700098
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)