Dữ liệu biên mục
        Paying for urban infrastructure and services: a comparative study of municipal finance in Ho Chi Minh city, Shanghai and Jakarta . - 1e. - Hanoi : United Nations Development Programme, 2007
        iv, 75 tr. : minh họa ; 30 cm.
        Thư mục tr. 67-68
        
1. Đô thị hóa - -- Khía cạnh môi trường- -- Việt Nam. 2. Sinh thái đô thị - -- Việt Nam. 3. Chính sách đô thị - -- Việt Nam. 
I. United Nations Development Programme, Viet Nam.

Phân loại DDC : 307.12 UNDP-PayiU

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0700089
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)