Dữ liệu biên mục
Leader00741nz a2200241n 4500
001FUV0000005001
041##$aEng
082$a307.12
090$a307.12 $bUNDP-PayiU
245##$aPaying for urban infrastructure and services: $ba comparative study of municipal finance in Ho Chi Minh city, Shanghai and Jakarta
250##$a1e
260##$aHanoi : $bUnited Nations Development Programme, $c2007
300##$aiv, 75 tr. : $bminh họa ; $c30 cm
504##$aThư mục tr. 67-68
650#0$aĐô thị hóa - $xKhía cạnh môi trường- $zViệt Nam
650#0$aChính sách đô thị - $zViệt Nam
650#0$aSinh thái đô thị - $zViệt Nam
710$aUnited Nations Development Programme, Viet Nam
999##$aSách
900 False
911 MN>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0700089
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)