Dwight H. Perkins, Steven Radelet, David L. Lindauer
   
Dữ liệu biên mục
Leader00896nz a2200313n 4500
001FUV0000005123
020##$a9780393926521
040##$aFulbright Library
0410#$aeng
08200$a338.9
090##$a338.9 $bP448-EconD
1001#$aPerkins, Dwight H. $q(Dwight Heald), $d1934-
24500$aEconomics of development / $cDwight H. Perkins, Steven Radelet, David L. Lindauer
250##$a6th ed.
260##$aNew York : $bW.W. Norton & Co., $c2006
300##$axxv, 864 tr. : $bminh họa, bản đồ ; $c26 cm
650#0$aPhát triển kinh tế
651#0$aQuốc gia đang phát triển--$xChính sách kinh tế
653##$a Kinh tế học
653##$a Nguồn nhân lực
653##$a Phát triển
653##$a Triển vọng thế giới
7001#$aLindauer, David L., $d1952-, $e tác giả
7001#$aRadelet, Steven C., $d1957-, $e tác giả
999##$aSách
900 False
907 cov20220408NAJD.jpg
911 MN>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0800070, BO0800073, BO0800083
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)