Aswath Damodaran
   
Dữ liệu biên mục
Leader00555nz a2200217n 4500
001FUV0000005247
020##$a0471414883
041$aEng
082$a658.15
090$a658.15 $bD163-InveV
100$aDamodaran, Aswath
245##$aInvestment valuation : $btools and techniques for determining the value of any asset / $cAswath Damodaran
250##$a2e
260##$aNew York : $bWiley, $c2002
300##$axvi, 992 tr. : $bminh họa ; $c26 cm
650##$aCông ty - $xĐịnh giá - $xMô hình toán học
999##$aSách
900 False
911 MN>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0800108
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)