Dữ liệu biên mục
Porter, Michael E., 1947-
        Lợi thế cạnh tranh quốc gia /  Michael E. Porter ; ng.d. Nguyễn Ngọc Toàn, Lương Ngọc Hà, Nguyễn Quế Nga, Lê Thanh Hải. - 1e. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2008
        1076 tr. ; minh họa ; 24 cm.
        Nguyên bản : The competitive advantage of nations
        
1. Cạnh tranh quốc tế. 2. Doanh nghiệp kinh doanh quốc tế. 3. Lập kế hoạch chiến lược. 4. Phát triển kinh tế. 5. Quản lý công nghiệp. 
I. Nguyễn Ngọc Toàn d. II. Lương Ngọc Hà d. III. Nguyễn Quế Nga d. IV. Lê Thanh Hải d.

Phân loại DDC : 382.104 2 P847-CompA**

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0800126
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)