Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus
   
Dữ liệu biên mục
Leader00582nz a2200253n 4500
001FUV0000005290
020##$a9780073405179
041$aEng
082$a332.6
090$a332.6 $bB667-EsseI
100$aBodie, Zvi
245##$aEssentials of investments / $cZvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus
250##$a7e
260##$aBoston : $bMcGraw-Hill Irwin, $c2008
300##$axxvi, 708, I-17 tr. : $bminh họa ; $c29 cm
504##$aThư mục tr. 701-706
650##$aĐầu tư
650$aInvestment
999##$aSách
900 False
911 MN>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0900067-8
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)