Mark H. Moore
   
Dữ liệu biên mục
Leader00025nam a2200024 a 4500
001FUV0000005300
020##$a0674175581
040##$aFulbright Library
0410#$aEng
08200$a353
090##$a353 $bM823-CreaP
1001#$aMoore, Mark Harrison
24500$aCreating public value: $bstrategic management in government / $cMark H. Moore
250##$a1st ed.
260##$aCambridge, Mass. : $b Harvard University Press, $c1995
300##$axiii, 402 tr. : $bminh họa ; $c25 cm
504##$aThư mục tr. [311]-395
650##$aCivil service ethics
650##$aGovernment executives
650##$aPublic administration
650##$aStrategic planning
653##$a Chính quyền
653##$a Dịch vụ công
653##$a Giá trị
653##$a Quản lý
85642$uhttp://library.fetp.edu.vn/libol/search/download.asp?ID=8050
999##$aSách
900 False
907 cov20220207MWEI.jpg
911 MN>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0900058-9, BO0900064
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)