Dữ liệu biên mục
Easterly, William, 1957-
        Truy tìm căn nguyên tăng trưởng : những cuộc phiêu lưu của các nhà kinh tế và những nổi bất hạnh tại các nước nhiệt đới /  William Easterly ; Nhóm dịch giả nghiên cứu sinh tại Mỹ. - 1e. - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2009
        451 tr. ; 20 cm.        
1. Nghèo - -- Quốc gia đang phát triển. 2. Quốc gia đang phát triển - -- Chính sách kinh tế. 

Phân loại DDC : 338.900 91 E13-ElusQ**

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0900094
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)