William Mendenhall, Robert J. Beaver
   
Dữ liệu biên mục
Leader00749nz a2200301n 4500
001FUV0000005376
020##$a9780534381301
040##$aFulbright Library
0410#$aEng
08200$a519.5
090##$a519.5 $bM537-BrieC
1001#$aMendenhall, William
24510$aA brief course in business statistics / $cWilliam Mendenhall, Robert J. Beaver
250##$a2nd ed.
260##$aPacific Grove, CA : $bDuxbury, $c2001
300##$a694 tr. : $bminh họa (1 phần màu) ; $c23 cm
500##$a1 quyển photocopy
650#0$aThống kê thương mại
653##$a Kinh doanh
653##$a Kinh tế
653##$a Thống kê
7001#$aBeaver, Barbara M.
7001#$aBeaver, Robert J.
999##$aSách
900 False
907 cov20201106IOJB.jpg
911 MN>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0900149-50
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)