Alan Altshuler, David Luberoff ; ng.d. Trần Thị Kim Chi
   
Dữ liệu biên mục

Altshuler, Alan A., 1936-
        Các siêu dự án: khoa học chính trị đang thay đổi về đầu tư công ở đô thị.  Ch.3 8 = Mega-projects: the changing politics of urban public investment /  Alan Altshuler, David Luberoff ; ng.d. Trần Thị Kim Chi. - Tp. Hồ Chí Minh : Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2008
        298tr. ; 29cm.
        Song ngữ Việt-Anh
        
1. Phát triển cộng đồng-- -- Hoa Kỳ. 2. Dự án. 3. Khoa học. 4. Chính trị. 5. Đầu tư công. 6. Đô thị. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 307.14 A465-MegaP*

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0900035
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)