Gary King, Robert O. Keohane, Sidney Verba.
   
Dữ liệu biên mục

King, Gary, 1958-
        Designing social inquiry: scientific inference in qualitative research /  Gary King, Robert O. Keohane, Sidney Verba.. - 1st ed.. - Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1994
        xi, 245 tr. : minh họa ; 24 cm.
        Bao gồm thư mục tham khảo (tr. [231]-238) và chỉ mục
        ISBN: 0691034710
        
1. Khoa học xã hội-- -- Phương pháp. 2. Khoa học xã hội-- -- Nghiên cứu. 3. Suy luận. 4. Nghiên cứu định tính. 5. Phương pháp nghiên cứu khoa học. 6. Thiết kế. 7. Xã hội. 8. Suy luận. 9. Định tính. 10. Nghiên cứu. 
I. Keohane, Robert O. II. Verba, Sidney. III. Nhan đề

Thiết kế điều tra xã hội : suy luận khoa học trong nghiên cứu định tính

Phân loại DDC : 300.72 K52-DesiS

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0900012
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)