Gary King, Robert O. Keohane, Sidney Verba.
   
Dữ liệu biên mục
Leader01188nz a2200397n 4500
001FUV0000005409
020##$a0691034710
040##$a FSPPM Library
0410#$aEng
08200$a300.72
090##$a300.72 $bK52-DesiS
1001#$aKing, Gary, $d1958-
24510$aDesigning social inquiry: $bscientific inference in qualitative research / $cGary King, Robert O. Keohane, Sidney Verba.
2461#$aThiết kế điều tra xã hội : $bsuy luận khoa học trong nghiên cứu định tính
250##$a1st ed..
260##$aPrinceton, N.J. : $bPrinceton University Press, $c1994.
300##$axi, 245 tr. : $bminh họa ; $c24 cm.
504##$aBao gồm thư mục tham khảo (tr. [231]-238) và chỉ mục.
650#0$a Khoa học xã hội--$x Phương pháp.
650#0$a Khoa học xã hội--$xNghiên cứu.
650#0$a Nghiên cứu định tính.
650#0$a Suy luận.
653##$a Định tính
653##$a Nghiên cứu
653##$a Suy luận
653##$a Thiết kế
653##$a Xã hội
653##$aPhương pháp nghiên cứu khoa học
7001#$a Keohane, Robert O.
7001#$a Verba, Sidney
999##$aSách
900 False
907 cov20180827VIMQ.jpg
911 Minh Ngoc>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0900012
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)