edited by Michael Moran, Martin Rein, Robert E. Goodin
   
Dữ liệu biên mục
Leader00783nz a2200301n 4500
001FUV0000005417
020##$a9780199548453
040##$aFulbright Library
0410#$aeng
08200$a320.6
090##$a320.6 $bM829-OxfoH
24510$aThe Oxford handbook of public policy / $cedited by Michael Moran, Martin Rein, Robert E. Goodin
250##$a1st ed.
260##$aOxford ; $aNew York : $bOxford University Press, $c2008
300##$axii, 983tr. ; $c26cm
440##$aThe Oxford handbooks of political science
650#0$aKhoa học chính trị
653##$a Chính sách công
653##$a Sổ tay
7001#$aGoodin, Robert E.
7001#$aMoran, Michael
7001#$aRein, Martin
999##$aSách
900 False
907 cov20220528TOUO.jpg
911 MN>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0900037-9
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)