Ronald A. Heifetz
   
Dữ liệu biên mục
Leader00025nam a2200024 a 4500
001FUV0000005427
020##$a0674518586
040##$aFETP Library
0410#$aEng
08200$a303.34
090##$a303.34 $bH465-LeadE
1001#$aHeifetz, Ronald A. $q(Ronald Abadian), $d 951-
24510$aLeadership without easy answers / $cRonald A. Heifetz
260##$aCambridge, Mass. : $bBelknap Press of Harvard University Press, $c1994.
300##$axi, 348 p. ; $c25cm
504##$aIncludes bibliographical references (p. 279-337) and index
650#0$aLãnh đạo
653##$a Câu trả lời
653##$a Lãnh đạo
85642$uhttp://library.fetp.edu.vn/libol/search/download.asp?ID=819
999##$aSách
900 False
907 cov20151104PYUY.jpg
911 Minh Ngoc>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0900018-20
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)