Dean Williams
   
Dữ liệu biên mục
Leader00653nz a2200265n 4500
001FUV0000005428
020##$a1576753433
040##$a Fulbright Library
0410#$aEng
08200$a158.4
090$a158.4 $bW722-RealL
1001#$aWilliams, Dean, $d1955-
24510$aReal leadership: $bhelping people and organizations face their toughest challenges / $cDean Williams
250##$a 1st ed.
260##$aSan Francisco : $bBerrett-Koehler, $c2005
300##$axvi, 295 tr. ; $c25 cm.
650##$a Lãnh đạo
653##$a Lãnh đạo
653##$a Tổ chức
653##$a Thách thức
999##$aSách
900 False
907 cov20200914SSBN.jpg
911 Minh Ngoc>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0900006-9
  • Số bản: 4
  • Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)