James M. Kouzes, Barry Z. Posner
   
Dữ liệu biên mục
Leader00025nam a2200024 a 4500
001FUV0000005441
020##$a0787901105
040##$aFETP Library
0410#$aEng
08200$a658.409 2
090##$a658.409 2 $bK88-LeadC
1001#$aKouzes, James M., $d1945-
24510$aThe leadership challenge : $bhow to keep getting extraordinary things done in organizations / $cJames M. Kouzes, Barry Z. Posner
250##$a2nd ed..
260##$aSan Francisco : $bJossey-Bass, $c1995
300##$axxv, 405 tr. : $bminh họa ; $c24 cm
440#0$aThe Jossey-Bass management series
500##$aPhotocopy
504##$aThư mục tr. 353-377
650#0$aKhả năng điều hành
650#0$aLãnh đạo
650#0$aQuản lý
653##$a Đặc biệt
653##$a Điều hành
653##$a Lãnh đạo
653##$a Tổ chức
7001#$aPosner, Barry Z.
85642$uhttp://library.fetp.edu.vn/libol/search/download.asp?ID=835
999##$aSách
900 False
907 cov20151104VLUM.jpg
911 MN>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0900162
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)