Joseph E. Stiglitz ; ng.d. Nguyễn Thị Hiên, Lê Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Hưởng
   
Dữ liệu biên mục
Stiglitz, Joseph E
        Kinh tế học công cộng /  Joseph E. Stiglitz ; ng.d. Nguyễn Thị Hiên, Lê Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Hưởng. - 1e. - H. : Khoa Học và Kỹ Thuật, 1995
        783 tr. : minh họa ; 24 cm.
        Nguyên bản : Economic of public sector, 2nd ed
        
1. Tài chính công - -- Hoa Kỳ. 2. Chính sách tài chính - -- Hoa Kỳ. 
I. Nguyễn Thị Hiên d. II. Lê Ngọc Hùng d. III. Nguyễn Văn Hưởng d.

Phân loại DDC : 336.73 S854-EconP**

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0000569-72
  • Số bản: 4
  • Số bản rỗi: 4 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)