David L. Weimer, Aidan R. Vining
   
Dữ liệu biên mục
Leader00725nz a2200289n 4500
001FUV0000005488
020##$a0131830015
040##$aFulbright Library
0410#$aEng
08200$a320.6
090##$a320.6 $bW415-PoliA
1001#$aWeimer, David Leo
24510$aPolicy analysis : $bconcepts and practice / $cDavid L. Weimer, Aidan R. Vining
250##$a4th ed.
260##$aUpper Saddle River, NJ : $bPearson Prentice Hall, $c2005
300##$axix, 501tr. : $bminh họa ; $c24cm
650##$aKhoa học chính sách
653##$a Chính sách
653##$a Khái niệm
653##$a Phân tích
653##$a Thực hành
7001#$aVining, Aidan R., $e tác giả
999##$aSách
900 False
907 cov20211025CUBO.jpg
911 MN>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1000171
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)