Dữ liệu biên mục
        Vietnam development report 2010 : modern institutions /  World Bank. - 1e. - Hà Nội : Vietnam Development Information Center, 2009
        xvii, 195 tr. : minh họa màu ; 28 cm.        
1. Phân cấp nhà nước - -- Việt Nam. 2. Phát triển kinh tế - -- Việt Nam. 
I. World Bank. II. Vietnam Development Information Center.

Phân loại DDC : VDR WB-Vie10

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1000315
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)