Dữ liệu biên mục
        Báo cáo phát triển Việt Nam 2010 : các thể chế hiện đại . - 1e. - Hà Nội : Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam, 2010
        xviii, 198 tr. : minh họa màu, 28 cm.        
1. Phân cấp nhà nước - -- Việt Nam. 2. Phát triển kinh tế - -- Việt Nam. 
I. Ngân hàng Thế giới.

Phân loại DDC : VDR WB-Vie10**

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1000316
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)