Dữ liệu biên mục
Leader00025nam a2200024 a 4500
001FUV0000005496
041##$aVie
082$a352.283 095 97
090$aVDR $bWB-Vie10**
245##$aBáo cáo phát triển Việt Nam 2010 : $bcác thể chế hiện đại
246$aVietnam development report 2010 : $bmodern institutions
250##$a1e
260##$aHà Nội : $bTrung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam, $c2010
300##$axviii, 198 tr. : $bminh họa màu, $c28 cm
650#0$aPhát triển kinh tế - $zViệt Nam
650#0$aPhân cấp nhà nước - $zViệt Nam
710$aNgân hàng Thế giới
85642$uhttp://library.fetp.edu.vn/libol/search/download.asp?ID=266
999##$aBáo cáo
900 False
911 MN>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1000316
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)