Dữ liệu biên mục
Damodaran, Aswath
        Định giá đầu tư: các công cụ và kỹ thuật xác định giá trị của mọi loại tài sản.  T.1 = Investment valuation: tools and techniques for determining the value of any asset/  Aswath Damodaran ; ng.d. Đinh Thế Hiển,.... - 1e. - Hà Nội : Tài chính : Tinh Văn Media, 2010
        699 tr. : minh họa, biểu đồ ; 28 cm.        
1. Công ty - -- Định giá - -- Mô hình toán học. 
I. Đinh Thế Hiển.

Phân loại DDC : 658.15 D163-InveV1**

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1000018
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)