Dan Ariely
   
Dữ liệu biên mục
Leader00025nam a2200024 a 4500
001FUV100005530
020##$a9780061353246
040##$aFETP Library
0410#$aEng
08200$a153.83
090##$a153.83 $bA696-PredI
1001#$aAriely, Dan
24510$aPredictably irrational: $bthe hidden forces that shape our decisions / $cDan Ariely
2461#$aPhi lý trí: $bKhám phá những động lực vô hình ẩn sau những quyết định của con người
260##$aNew York, NY : $bHarper, $c2008
300##$axxii, 280tr. : $bminh họa ; $c23cm
650#0$aHành vi người tiêu dùng
650#0$aKinh tế học--$xKhía cạnh tâm lý
650#0$aRa quyết định
653##$a Động lực
653##$a Con người
653##$a Quyết định
653##$a Vô hình
85642$uhttp://library.fetp.edu.vn/libol/search/download.asp?ID=839
900 True
907 cov20151105FYKI.jpg
911 Phạm Hoàng Minh Ngọc>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1000020
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)