Dữ liệu biên mục

Dapice, David
        Thành phố Hồ Chí Minh: những thách thức tăng trưởng /  David Dapice, Jose A. Gomez-Ibanez, Nguyễn Xuân Thành. - 1e. - Tp. Hồ Chí Minh : UNDP-VN, 2010
        29 tr. : bản đồ màu ; 30 cm.
        Tóm tắt: Tài liệu tập trung vào hai thách thức chính mà TPHCM hiện đối mặt khi quản lý sự chuyển đổi nhanh chóng bối cảnh và cơ cấu dân cư đô thị: đó là tình trạng tắc nghẽn giao thông và sự phát triển những vùng đô thị mới. Xem xét những biện pháp can thiệp vào các lĩnh vực như quản lý giao thông, cải thiện và mở rộng dịch vụ và mạng lưới vận tải công cộng, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông và qui hoạch đô thị, các biện pháp này có thể giúp chính quyền thành phố như thế nào trong việc giải quyết thành công những thách thức này trong nhiều thập niên sắp tới. Đánh giá hàm ý của những can thiệp trên đối với các chính sách về đầu tư công, quản lý tài chính công và phân cấp ở Việt Nam

        
1. Khu đô thị mới. 2. Tài chính đô thị. 3. Tăng trưởng dân số. 4. Hạ tầng giao thông. 5. Tắc nghẽn giao thông. 6. Việt Nam. 7. Tp. Hồ Chí Minh. 8. Thách thức. 9. Tăng trưởng. 10. Tp. Hồ Chí Minh. 11. Giao thông. 12. Dân số. 13. Đô thị. 
I. Gomez-Ibanez, Jose A. . II. Nguyễn Xuân Thành. III. Nhan đề

Nhan đề song song: o Chi Minh city: the challenges of growth

Phân loại DDC : 338.959 7 D212-HoChi**

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1000085-6
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)