Dữ liệu biên mục
        Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2010 : lựa chọn để tăng trưởng bền vững /  ch.b Nguyễn Đức Thành. - 1e. - Hà Nội : Tri thức, 2010
        415 tr. : minh họa ; 24 cm.        
1. Kinh tế - -- Việt Nam - -- Báo cáo thường niên, -- 2008-2009. 2. Điều kiện kinh tế - -- Việt Nam. 3. Phát triển kinh tế - -- Việt Nam. 
I. Nguyễn Đức Thành.

Phân loại DDC : 315.97 NG527TH-Bao10

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1000115
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)