Paul Krugman, Robin Wells
   
Dữ liệu biên mục
Leader00690nam a2200277 p 4500
001FUV100005622
020##$a9780716771616
040##$aFETP Library
0410#$aEng
08200$a339
090##$a339 $bK94-Macro
1001#$aKrugman, Paul R.
24510$aMacroeconomics / $cPaul Krugman, Robin Wells
250##$a2nd ed.
260##$aNew York, NY : $bWorth Publishers, $c2009
300##$axxxi, 524, [55] tr. : $bminh họa màu ; $c28 cm
650#0$aKinh tế học vĩ mô
650#0$aKinh tế học vĩ mô--$xHọc tập và giảng dạy
653##$a Kinh tế
653##$a Vĩ mô
7001#$aWells, Robin
900 True
907 cov20170320UPYA.jpg
911 Phạm Hoàng Minh Ngọc>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1000137, BO1000148-50
  • Số bản: 4
  • Số bản rỗi: 4 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)