Dữ liệu biên mục
Landsburg, Steven E., 1954-
        Ăn trưa với nhà kinh tế: kinh tế học và đời sống thường nhật = The armchair economist: economics and everyday life /  Steven E. Landsburg ; ng.d. Thanh Tâm. - 1e. - Hà Nội : Thời đại : Alphabooks, 2010
        379 tr. ; 21 cm.        
1. Kinh tế học - -- Khía cạnh xã hội. 
I. Thanh Tâm.

Phân loại DDC : 306.3 L263-ArmcE**

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1000163-4
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)