Robert Grudin
   
Dữ liệu biên mục
Leader00533nam a2200217 p 4500
001FUV100005658
020$a0395588685
040$aFETP
041$aEng
082$a153.35
090$a153.35 $bG885-GracG
1001#$aGrudin, Robert
245$aThe grace of great things: $bcreativity and innovation / $cRobert Grudin
250$a1e
260$aNew York : $bTicknor & Fields, $c1990
300$axii, 257 tr. ; $c22 cm
650#0$aKhả năng sáng tạo - $xKhía cạnh xã hội
900 True
911 Phạm Hoàng Minh Ngọc>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1000198
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)