Ann Seidman, Robert Seidman, Nalin Abeysekere ; ng.d. Vũ Thế Hùng ; Nguyễn Khắc Hùng h.đ
   
Dữ liệu biên mục

Seidman, Ann
        Xem xét dự án luật : cẩm nang cho các nhà lập pháp: sách tham khảo /  Ann Seidman, Robert Seidman, Nalin Abeysekere ; ng.d. Vũ Thế Hùng ; Nguyễn Khắc Hùng h.đ. - 1st ed. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2004
        218 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 28 cm.
        Photocopy
        
1. Dự luật. 2. Luật. 3. Cẩm nang. 4. Lập pháp. 
I. Seidman, Robert . II. Abeysekere, Nalin. III. Vũ Thế Hùng. IV. Nguyễn Khắc Hùng. V. Nhan đề

Assessing Legislation : a manual for legislators

Phân loại DDC : 340 S458-AsseL**

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1000208-9
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)