Ann Seidman, Robert Seidman, Nalin Abeysekere ; ng.d. Vũ Thế Hùng ; Nguyễn Khắc Hùng h.đ
   
Dữ liệu biên mục
Leader00885nam a2200313 p 4500
001FUV100005663
040##$aFETP Library
0410#$aVie
08200$a340
090##$a340 $bS458-AsseL**
1001#$aSeidman, Ann
24510$aXem xét dự án luật : $bcẩm nang cho các nhà lập pháp: sách tham khảo / $cAnn Seidman, Robert Seidman, Nalin Abeysekere ; ng.d. Vũ Thế Hùng ; Nguyễn Khắc Hùng h.đ
2461#$aAssessing Legislation : a manual for legislators
250##$a1st ed.
260##$aHà Nội : $bChính trị Quốc gia, $c2004
300##$a218 tr. : $bminh họa (1 phần màu) ; $c28 cm
500##$aPhotocopy
650#0$aDự luật
653##$a Cẩm nang
653##$a Lập pháp
653##$a Luật
7001#$aAbeysekere, Nalin
7001#$aNguyễn Khắc Hùng
7001#$aSeidman, Robert
7001#$aVũ Thế Hùng
900 True
907 cov20220609KQMQ.jpg
911 Phạm Hoàng Minh Ngọc>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1000208-9
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)