prepared by Central Institute for Economic Management, Asia Competitiveness Institute ; Foreword by Hoang Trung Hai, Michael E. Porter
   
Dữ liệu biên mục
Leader00813nam a2200241 p 4500
001FUV100005666
040$aFETP
041$aEng
082$a330.959 7
082$aVCR
090$aVCR $bCIEM-Vie10
245$aVietnam competitiveness report 2010 / $cprepared by Central Institute for Economic Management, Asia Competitiveness Institute ; Foreword by Hoang Trung Hai, Michael E. Porter
246$aBáo cáo năng lực cạnh tranh Việt Nam 2010
250$a1e
260$aHanoi : $bCentral Institute for Economic Management (CIEM), $c2010
300$a132 tr. : $bminh họa màu ; $c29 cm
650#0$aCạnh tranh - $zViệt Nam - $vThống kê
651#0$aViệt Nam - $xĐiều kiện kinh tế - $vThống kê
710$aCentral Institute for Economic Management
900 True
911 Phạm Hoàng Minh Ngọc>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1000213-4
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)