Dữ liệu biên mục
        Báo cáo năng lực cạnh tranh Việt Nam 2010 /  b.s. Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), Asia Competitiveness Institute (ACI) ; Lời nói đầu của Hoàng Trung Hải, Michael E. Porter. - 1e
        132 tr. : minh họa màu ; 29 cm.        
1. Cạnh tranh - -- Việt Nam - -- Thống kê. 2. Việt Nam - -- Điều kiện kinh tế. 
I. Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM).

Phân loại DDC : 330.959 7 CIEM-Vie10**

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)