Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus
   
Dữ liệu biên mục
Leader00734nam a2200289 p 4500
001FUV110005691
040##$aFETP Library
0410#$aeng
08200$a332.6
090##$a332.6 $bB667-EsseI
1001#$aBodie, Zvi
24510$aEssentials of investments / $cZvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus
250##$a8th ed.
260##$aBoston : $bMcGraw-Hill/Irwin, $c2009
300##$axxviii, 724, I-15 tr. : $bminh họa (một phần màu) ; $c27 cm
504##$aBao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục
650#0$aĐầu tư
653##$a Định giá
653##$a Kỹ thuật
653##$a Tài chính
7001#$aKane, Alex
7001#$aMarcus, Alan J.
900 True
907 cov20211123DTBD.jpg
911 Phạm Hoàng Minh Ngọc>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1000231-2
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)