Dữ liệu biên mục
        Nhận diện và giảm thiểu các rủi ro dẫn đến tham nhũng trong quản lý đất đai ở Việt Nam: sách tham khảo /  Đại sứ quán Đan Mạch, Ngân hàng Thế giới, Đại sứ quán Thụy Điển. - 1e. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2011
        24 tr. ; 29 cm.        
1. Quản lý đất đai - -- Tham nhũng - -- Việt Nam. 
I. Đại sứ quán Đan Mạch. II. Ngân hàng Thế giới. III. Đại sứ quán Thụy Điển.

Phân loại DDC : 333.3 ED-RecoR**

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1100023, BO1200072
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)