Joseph E. Stiglitz ; ng.d. Nguyễn Phúc Hoàng
   
Dữ liệu biên mục
Stiglitz, Joseph E
        Rơi tự do = Freefall: nước Mỹ, các thị trường tự do và sự suy sụp của nền kinh tế thế giới /  Joseph E. Stiglitz ; ng.d. Nguyễn Phúc Hoàng. - 1e. - Hà Nội : Thời đại, 2010
        444 tr. ; 24 cm.        
1. Khủng hoảng tài chính - -- Hoa Kỳ. 2. Tài chính - -- Chính sách Chính phủ - -- Hoa Kỳ. 3. Hoa Kỳ - -- Chính sách kinh tế, -- 1993-2001. 4. Hoa Kỳ - -- Chính sách kinh tế, -- 2001-2009. 
I. Nguyễn Phúc Hoàng d.

Phân loại DDC : 330.973 S854-Freef**

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1100038, BO1100154
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)