ch.b. Phạm Đỗ Chí
   
Dữ liệu biên mục
        Khi rồng muốn thức dậy : loay hoay với mô hình kinh tế sau đổi mới /  ch.b. Phạm Đỗ Chí. - 1e. - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2011
        442 tr. : minh họa ; 24 cm.        
1. Chính sách kinh tế - -- Việt Nam. 2. Điều kiện kinh tế - -- Việt Nam. 
I. Phạm Đỗ Chí ch.b.

Phân loại DDC : 338.959 7 PH104CH-KhiRo

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1100040, BO1100112
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)