ch.b. Phạm Đỗ Chí
   
Dữ liệu biên mục
Leader00567nam a2200217 p 4500
001FUV110005710
040$aFETP
041$aVie
082$a338.959 7
090$a338.959 7 $bPH104CH-KhiRo
245$aKhi rồng muốn thức dậy : $bloay hoay với mô hình kinh tế sau đổi mới / $cch.b. Phạm Đỗ Chí
250$a1e
260$aHà Nội : $bLao động - Xã hội, $c2011
300$a442 tr. : $bminh họa ; $c24 cm
650#0$aĐiều kiện kinh tế - $zViệt Nam
650#0$aChính sách kinh tế - $zViệt Nam
700$aPhạm Đỗ Chí $ech.b.
900 True
911 MN>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1100040, BO1100112
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)