Dữ liệu biên mục
        [Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang 2010] /  Cục Thống kê tỉnh Hà Giang. - 1e. - Hà Giang : Cục Thống kê tỉnh Hà Giang, 2011
        283 tr. : minh họa màu ; 24 cm.        
1. Hà Giang - -- Thống kê - -- Ấn phẩm định kỳ. 
I. Cục Thống kê tỉnh Hà Giang.

Phân loại DDC : 315.97 CTKHG-HaG10

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1100101
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)