Dữ liệu biên mục
Leader00926nam a2200313 p 4500
001FUV110005781
020##$a9780231150149
040##$aFulbright Library
0410#$aEng
08200$a338.900 91
090##$a338.900 91 $bO15-GrowP
1001$aOcampo, José Antonio
24510$aGrowth and policy in developing countries : $ba structuralist approach / $cJosé Antonio Ocampo, Codrina Rada, and Lance Taylor ; with contributions from Mariángela Parra
250##$a1st ed.
260##$aNew York : $bColumbia University Press, $c2009
300##$axviii, 178 tr. : $bminh họa ; $c24 cm
500##$aPhotocopy
650#0$aPhát triển kinh tế--$zQuốc gia đang phát triển
653##$a Cấu trúc
653##$a Kinh tế
653##$a Phát triển
653##$a Quốc gia đang phát triển
653##$a Tăng trưởng
7001$aRada, Codrina
7001#$aTaylor, Lance, $d1940-
900 True
907 cov20201106DHYX.jpg
911 MN>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1100114
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)