Dữ liệu biên mục
Kaplan, Robert S
        Thẻ điểm cân bằng : biến chiến lược thành hành động /  Robert S. Kaplan, David P. Norton ; ng.d. Lê Đình Chi, Trịnh Thanh Thủy. - 1e. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2011
        407 tr. : minh họa ; 24 cm. - (Tủ sách Doanh trí)

        Nguyên bản : The balanced scorecard : translating strategy into action
        
1. Hiệu quả tổ chức - -- Đánh giá. 2. Kế hoạch chiến lược. 
I. Lê Đình Chi d. II. Trịnh Thanh Thủy d. III. Norton, David P., 1941-.

Phân loại DDC : 658.401 2 K17-BalaS**

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1100126
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)