Dữ liệu biên mục
Leader00567nam a2200253 p 4500
001FUV110005814
020$a9781429219495
040$aFETP
041$aEng
082$a336
090$a336 $bG885-PublF
1001$aGruber, Jonathan
245$aPublic finance and public policy / $cJonathan Gruber
250$a3e
260$aNew York : $bWorth Publishers, $c2011
300$axxxvii, 768 tr. : $bminh họa màu ; $c26 cm
650#0$aChính sách tài khóa
650#0$aTài chính công
650#0$aThuế
900 True
911 MN>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1100164
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)