Phạm Duy Nghĩa
   
Dữ liệu biên mục
Leader00593nam a2200253 p 4500
001FUV110005821
040##$aFETP Library
0410#$aVie
08200$a340.095 97
090##$a340.095 97 $bPH104NGH-GiaoT
1001#$aPhạm Duy Nghĩa
24510$aGiáo trình pháp luật đại cương / $cPhạm Duy Nghĩa
250##$a1st ed.
260##$aHà Nội : $bCông an Nhân dân, $c2011
300##$a294 tr. ; $c21 cm
650#0$aLuật pháp--$zViệt Nam--$zGiáo trình
653##$a Giáo trình
653##$a Pháp luật
653##$a Việt Nam
900 True
907 cov20201112WSQS.jpg
911 MN>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1100159, BO1300008, BO1300026, BO2000165, BO2100885
  • Số bản: 5
  • Số bản rỗi: 4 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)