Dữ liệu biên mục

Sandel, Michael J
        Phải trái đúng sai /  Michael Sandel ; ng.d. Hồ Đắc Phương. - 1st ed. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2011
        401 tr. ; 20 cm.        
1. Công bằng. 2. Giá trị. 3. Đạo đức. 4. Phải trái. 5. Đúng sai. 
I. Hồ Đắc Phương, người dịch. II. Nhan đề

Phân loại DDC : 172.2 S214-Justi**

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1100193-4
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)