Dữ liệu biên mục
        Báo cáo nghiên cứu phân tích chuỗi giá trị dừa Bến Tre /  chủ trì nghiên cứu Trần Tiến Khai. - 1e. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2011
        xviii, 195 tr. : minh họa màu ; 30 cm.
        Photocopy
        
1. Dừa - -- Việt Nam. 
I. Trần Tiến Khai, chủ trì nghiên cứu.

Phân loại DDC : 338.174 609 597 TR121KH-BaoCa

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1200008
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)