Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. và h. đ. Trần Thị Bích Dung [và nh. ng. khác]
   
Dữ liệu biên mục

Pindyck, Robert S
        Kinh tế học vi mô /  Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. và h. đ. Trần Thị Bích Dung [và nh. ng. khác]. - 8th ed. - Tp. Hồ Chí Minh : Kinh tế TP.HCM, 2015
        xviii, 748 tr. : minh họa màu, bản đồ màu ; 23 cm.
        Bao gồm Thuật ngữ (tr. 740-748)
        ISBN: 9786049221118
        
1. Kinh tế học vi mô. 2. Kinh tế học vi mô. 
I. Rubinfeld, Daniel L. II. Nhan đề

Phân loại DDC : 338.5 P648-Micro**

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO2100879, BO2200189
368000: BO0100129-32
  • Số bản: 6
  • Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)