Leslie K. Breitner and Robert N. Anthony
   
Dữ liệu biên mục
Leader00025nam a2200024 a 4500
001FUV150006227
020##$a9780132744379
040##$aFETP Library
0410#$aEng
08200$a657
090##$a657 $bB835-EsseA
1001#$aBreitner, Leslie Pearlman.
24512$aEssentials of accounting / $cLeslie K. Breitner and Robert N. Anthony
250##$a11th ed.
260##$aBoston : $bPrentice Hall, $c2013
300##$aviii, 239 tr. : $bminh họa ; $c28 cm
504##$aBao gồm nhiều dạng trang khác nhau
650#0$aKế toán
653##$aCấp độ căn bản
653##$aKế toán
7001#$aAnthony, Robert N. $q(Robert Newton), $d1916-2006
85642$uhttp://library.fetp.edu.vn/libol/search/download.asp?ID=251
900 True
907 cov20151013IQDR.jpg
911 Administrator>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1300174, BO2100751
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)