Dữ liệu biên mục
Leader00937cam 2200325 i 4500
001FUV150006244
020##$a9780133423648
040##$aFETP Library
0410#$aEng
08200$a337
090##$a337 $bK94-InteE
1001#$aKrugman, Paul R.
24510$aInternational economics : $btheory and policy / $cPaul R. Krugman, Princeton University, Maurice Obstfeld, University of California, Berkeley, Marc J. Melitz, Harvard University
250##$a10th ed..
260##$aBoston : $bPearson, $c2015
300##$axxxii, 753 tr. : $bminh họa, bản đồ màu ; $c27 cm
504##$aBao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục
650#0$aQuan hệ kinh tế quốc tế
650#0$aTài chính quốc tế
653##$aChính sách
653##$aKinh tế học
653##$aLý thuyết
653##$aQuốc tê
7001#$aMelitz, Marc J.
7001#$aObstfeld, Maurice
900 True
907 cov20151026NLRM.jpg
911 Truong Minh Hoa>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1300199-200
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)