edited by Henry E. Brady and David Collier
   
Dữ liệu biên mục
Leader00918cam 2200313 a 4500
001FUV160006273
020##$a9781442203440 (pbk. : alk. paper)
040##$aFETP Library
0410#$aEng
08200$a300.72
090##$a300.72 $bB798-RethS
24500$aRethinking social inquiry : $bdiverse tools, shared standards / $cedited by Henry E. Brady and David Collier
250##$a2nd ed.
260##$aLanham, Md. : $bRowman & Littlefield Publishers, $c2010
300##$axviii, 410 tr. :$bminh họa ; $c25 cm
504##$aBao gồm thư mục tham khảo (tr. 361-385) và chỉ mục
650#0$aKhoa học xã hội--$xNghiên cứu
650#0$aKhoa học xã hội--$xPhương pháp luận
653##$a Công cụ
653##$a Tiêu chuẩn
653##$a Xã hội
653##$aKhoa học
7001#$aBrady, Henry E.
7001#$aCollier, David, $d1942-
900 True
907 cov20160712PSYD.jpg
911 Truong Minh Hoa>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1300226
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)